b_200_200_16777215_0_0_images_1401_01624_2.jpeg

جلسه مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی ایزو 9001:2015 با حضور مدیرعامل محترم و سایر مدیران در سالن کنفرانس شرکت ایران خودرو تبریز برگزار شد.
به گزارش ایکو تبریز ؛ الزامات مدیریت کیفیت بر اساس ایزو :2015:9001 به جرات، سر منشا ایجاد بسیاری از استانداردها است که به سازمانها در ایجاد و رشد یک کسب و کار موفق کمک شایانی می نماید.
این جلسه با منظور بهبود و توانایی توسعه،مستند سازی و پیاده سازی صحیح و در راستای الزامات مورد نیاز اجرای سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی بر اساس ایزو 9001 برگزار گردید و یکی از مهمترین اقداماتی است که در سال جاری برای حرکت به سمت بهبود مستمر کیفیت محصول صورت پذیرفته است.

لازم به ذکر است ممیزی داخلی ایزو 9001:2015 توسط شرکت DQS و به مدت 3 روز برنامه ریزی و تدوین شده است.کليه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران خودرو تبریز می باشد.