b_200_200_16777215_0_0_images_1401_01624_3.jpeg

مدیرعامل ایران خودرو تبریز  در جلسه ممیزی مدیریت کیفیت با بیان اینکه استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر هر جنبه از عملکرد سازمان تاثیر می‌گذارد افزود: توسعه منابع انسانی کارآمد و افزایش رضایت مشتریان از جمله اصول ضروری سیستم ایزو 9001است که منجر به ارتقاء بهره‌وری می شود.
به گزارش ایکو تبریز؛ مهندس اصغر خوش فهم گفت: این جلسه با هدف ارتقاء سطح اگاهی و دانش مدیران و کارکنان،تشخیص ابهامات و پاسخگویی در خصوص الزامات مدیریت کیفیت و رفع موانع و اقدامات اصلاحی موجود در زمینه فعالیت شرکت در نیل به بهبود مستمر کیفیت بر مبنای استاندارد ایزو تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم بهره‌وری را در سازمان ارتقاء دهی مبایستی توسعه منابع انسانی و بهبود مستمر  را به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های دخیل در امر بهره‌وری تقویت نمود.کليه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران خودرو تبریز می باشد.