b_200_200_16777215_0_0_images_manager14020211.jpg

مديرعامل شرکت ايران خودرو تبريز در پيامي به مناسبت روز جهاني کارگر، از تلاش‌هاي خالصانه و شبانه‌روزي همه کارگران زحمتکش اين مجموعه بزرگ صنعتي قدرداني کرد.

به گزارش ايکو تبريز، در پيام مهندس اصغر خوش فهم آمده است:


کارگران نيروي محرک و گرداننده چرخ عظيم صنعت کشورند که با مجاهدت در جبهه اقتصاد و توليد ، کشور را در مسير توليد به پيش ميرانند.

قطعاً با اطمينان به دستان توانمند و دانش نيروهاي داخلي و بومي اين سرزمين ميتوان هر بن بستي را از پيش رو برداشت که طي اين سالها کارگران شريف در حوزه هاي مختلف با ازخودگذشتگي و تلاش اين مورد را بارها به اثبات رسانده اند.

در سال مهار تورم و رشد توليد، بار ديگر  فرصت مغتنمي است تا از کارگران زحمتکش و پرتلاش خانواده بزرگ ايران خودرو تبريز که مخلصانه و مجاهدانه با همت والاي خود کمر همت بسته و چرخ صنعت و توليد را پيوسته به گردش در مي آورند و با کار و تلاش، در سرنوشت اين ملت هميشه قدردان و تحقق اهداف اقتصادي سهيم هستند، قدرداني نمود.

بدينوسيله ضمن تبريک روز جهاني کار و کارگر ، از سعي و کوشش بي وقفه و شبانه روزي شما پرسنل عزيز و گرانقدر، که با همت والاي خود در مسير سربلندي ايران عزيز و اهداف عاليه شرکت گام برمي دارند تقدير نموده و دست يکايک همکاران ارجمندم را به مهر مي فشارم و اميدوارم در پرتو همراهي و همدلي شما عزيزان هميشه در صحنه توليد، شاهد رشد و توسعه بيش از پيش شرکت ايران خودرو تبريز باشيم.

و من الله توفيق
اصغر خوش فهم
مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديرهکليه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران خودرو تبریز می باشد.