b_200_200_16777215_0_0_images_1399_990404-01.jpg

رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز در بازدید از دستاوردهای علمی و صنعتی شرکت ایران خودرو تبریز عنوان کرد: تبریز یک شهر بزرگ صنعتی است و حوزه خودروسازی با توجه به پتانسیل بالای این منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
دکتر جوانپور در دیدار با مدیران ارشد این مجموعه صنعتی گفت: با وجود یک نگرش علمی وسیع و آسیب شناسی مشکلات موجود در صنعت با استفاده از ظرفیت های علمی، پزوهشی و تحقیقاتی می توان صنعت خودروسازیرا یاری کرد.

وی در رابطه با نقش ارتباط صنعت با دانشگاه ها افزود:  با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ارتباط نزدیک صنعت با دانشگاه در سال جهش تولید، عدم وابستگی خودروسازی کشور به خارج و تقویت تولید داخلی یک امر بدیهی است و ضرورت همبستگی ارتباط صنعت با دانشگاهها این راه را هموار می کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تصریح کرد: سیاست جدید اتخاذ شده در دانشگاه آزاد اسلامی تبریزبر پایه حل مسأله است و بر این اساس، مأموریت این مجتمع آموزشی و پژوهشی برطرف نمودن مشکلات صنعت و جامعه با استفاده از توانمندی های پژوهشی و تحقیقاتی است.
دکتر جوانپور بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز آمادگی خود رابا رویکرد تحقیقات در راستای نیازهای صنعت خودروسازی و با همکاری شرکت ایران خودرو تبریز اعلام داشته تا بدین طریق بتواند با استفاده از راهکارها و راه حلهای متناسب بخشی از مشکلات صنعت کشور را حل کند.

وی تأکید کرد: امیدواریم این همکاری ها صرفاً در حد شعار نبوده و تحقیقات و نوآوری بتواند نتایج خود را در افزایش تولید، کاهش ضایعات تولیدی و از همه مهمتر ارتقای کیفیت محصول نشان دهد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با اشاره به بحث هوشمندسازی خودروها در دنیای کنونی گفت: ضرورت تحقیق و توسعه صنعت با همکاری دانشگاه این است که یک رویکرد نوآورانه در قالب استقرار سامانه های هوشمند خودرویی و نقش استارت آپ ها که در عصر حاضر از اهمیت فراوانی بر خوردار است، هر دو مجموعه را به سمت ایجاد یک مرکز نوآوری صنعت و دانشگاه سوق دهد.
وی در ارتباط با دستاوردهای ایران خودرو تبریز به عنوان تنها خودروساز داخلی شمالغرب کشور افزود: روند ارتقای محصول از وانت به سواری ، توسعه منابع انسانی ، نظام پیشنهادها، استقرار دفتر تحقیق و توسعه با همکاری دانشگاه ازاد ایلخچی با هدف تحقیق و پژوهش در بحث سیستم ترمز خودرو و با مشارکت شرکت ایران خودرو تبریز مهر تأییدی بر آغاز فعالیت های دوجانبه صنعت و دانشگاه است که انشاالله با کم رنگ شدن کرونا فعالیت تحقیقاتی این دو مجموعه از سر گرفته خواهد شد.کليه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران خودرو تبریز می باشد.